פינוי בוצה וגבבה ממכוני טהור שפכים

החברה מפנה ומובילה בוצה ופסולת הנוצרת ממכוני טהור מים הפזורים ברחבי הארץ כגון בוצה גבבה, וכו'. ההובלה נעשית באמצעות מיכלים מיוחדים המיועדים לסוג חומר זה לאתר קליטה מורשה המטפל וממחזר הבוצה לצרכים שונים.
.

התגובות סגורות.