פינוי גזם וגרוטאות

באמצעות משאיות בעלות זרוע מנוף וכף חובק הידראולית, מספקת החברה שירותי איסוף ופינוי גזם, גרוטאות, ופסולת יבשה המושלכת ברחובות או בכל אתר ומקום. כמו כן, פסולת תעשייתית ממפעלים שונים ומפנה אותם לאתרי קליטה מורשים למחזור והשבה.
..

התגובות סגורות.