אתר קליטה וקיצוץ גזם

קיצוץ וריסוק גזם ע"י מרסקת גזם.

קליטת גזם ממקומות שונים.

התגובות סגורות.