קליטת גזם ממקומות שונים

אתר קליטת הגזם קולט גזם ממספר רשויות מקומיות וכן ממספר קבלנים הנותנים שירות לאיסוף ופינוי גזם לרשויות.

התגובות סגורות.